Japonské náboženství Šintoismus

Dálné Japonsko se vyznačuje bohatostí vlastních svébytných tradic a patří k nim i specificky japonské náboženství – šintoismus. Každý návštěvník země vycházejícího slunce se jistě setkal s majestátními šintoistickými chrámy, ale podstata této víry cizinci
Spočívá v uctívání přírody a bohů. Šintó nemá žádného zakladatele ani proroka. Neexistuje žádný psaný kodex kromě některých mýtů, které byly zapsány v prvních japonských kronikách Kodžiki a Nihon šoki. Šintó učilo, že každý objekt v přírodě, třeba jezero, strom či skála, má stejně jako živé bytosti své božstvo, své kami, jež je třeba uctívat. Typickým příkladem toho je i hora Fudži, jež je stejně jako všechny přírodní síly považováno za božstvo. Výstup na ni je chápán jako obřad a provést jej může jen ten, kdo se před tím očistil. Také se říká, že tuto cestu byl měl uskutečnit každý Japonec. Mnoho šintoistických svátků a oslav vzniklo jako modlitby k bohům, aby ochraňovali úrodu rýže, nebo jako poděkování za dobrou úrodu.V polovině 19. století byl Šintoismus prohlášen za státní náboženství, to trvalo až do roku 1945. Jednoduché šintoistické svatyně lze najít skoro všude, vyjímkou nejsou ani prostranství v moderní zástavbě.
Náboženství, které vzniklo na japonské půdě, představuje rozsáhlý komplex náboženských představ, praktik a institucí, které se vynořily na počátku japonských dějin. Nepatří k tzv. velkým náboženstvím světa, jako křesťanství, islám nebo buddhismus, nemá žádná posvátná písma, ani žádný přesně vymezený systém příkazů a morálních pravidel, která by věřící měli dodržovat. Je to poměrně volná směs uctívání nejrůznějších přírodních božstev a víry v mytologické prapředky japonského národa. Je v obou svých formách - v podobě lidového kultu, zakořeněného v určité lokalitě, i v podobě organizovaného nadlokálního náboženství - výrazem mnohých rysů národního charakteru Japonců. Zatímco jeho oficiální podoba vznikala a trvala v souvislosti se specifickými politickými představami, byl lidový kult spíše než náboženstvím výrazem nejvnitřnějšího cítění japonského člověka. ​Obě tyto formy se nazývají slovem šintó- cesta bohů. Šintoismus je orientován na radostné stránky života a vyznává vděčnost přírodě za její dary. 
Japonské písně mají velkou moc uklidňovat mysl a tím i v mnohých případech uzdravovat protože většina nemocí je v hlavě.
Japonská relaxační melodie, Nejvyšší úroveň klidu!!!
Japonská léčivá hudba k ukončení kouření. Nejvyšší level ukončení kouření hudbou
81014350_2943336722378264_4764517945709690880_n.jpg
81211107_2943220842389852_1439589788268101632_o.jpg
81770625_2943333835711886_5318036421531926528_o.jpg
81489715_2942615475783722_3495950336374341632_n.jpg
81397905_2943331112378825_7405937925264769024_n.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one